..............
Iar fata aceea, iata,
Se uita la mine cu sufletul...
Nu, draga, nu te deranja sa ma iubesti.
O cafea neagra voi servi, totusi
Din mana ta.
Imi place ca tu stii s-o faci
Amara.
(Marin Sorescu)
..............

luni, 4 noiembrie 2013

Cursor SQL


copchilul meu de azi, primul meu cursor:-- select * from app.Applications_old


      declare @comp int
      declare @id_old int
      declare @id_new int
      declare @a varchar (100)
      declare @b varchar (100)
    DECLARE c CURSOR FOR SELECT id_apps FROM app.applications_old where id_apps_new is null;

     SET @id_new = 2;

     OPEN c;

     FETCH next from c into @id_old;

     WHILE @@FETCH_STATUS = 0
            begin
    
           
            /* aflu daca numele aplicatiei e diferit de precedentul */
                  select @a = name from app.Applications_old where ID_Apps = @id_old -1
                  select @b = name from app.Applications_old where ID_Apps = @id_old;
     
                  if @a=@b set @comp = 0 
                        else set @comp = 1;

                  --/* fac update in tabela*/
                  if @comp = 0 update app.Applications_old
                                         set ID_Apps_new = @id_new -- pastrez id pentru nume neschimbat
                                               where ID_Apps = @id_old
                        else set @id_new = @id_new + 1; -- cresc id pentru nume schimbat
     
                  update app.Applications_old       
                        set ID_Apps_new = @id_new
                              where ID_Apps = @id_old; -- update pentru nume schimbat
                       
                  -- set @id_old = @id_old+1;
                   -- select @a 'a', @b 'b', @comp 'comparare', @id_new 'id new', @id_old 'id old'
                        print @id_old print @b print @comp print @id_new
                       
                  fetch c into @id_old
     
            end
           
     CLOSE c;

 deallocate c


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

spui, semnezi.